Политика на поверителност

Политика за поверителност

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В Аматьорския турнир по минифутбол ALBENA CUP (наричан за по-кратко ALBENA CUP) анонимността на регистрираните състезатели и допълнителни лица, защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

1.СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове, вие можете да посетите и нашия сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при регистриране на състезатели за участие в ALBENA CUP и допълнителни лица, като попълните регистрационната ни форма, това са: Име на отбор, Град на отбора, Имена на капитана на отбора, Мобилен телефон на капитана, Имейл адрес на капитана, Трите имена на състезателите и допълнителните лица, Година на раждане на състезателите и допълнителните лица, Период на престой в к.к. Албена на състезателите и допълнителните лица, Вид хотелско настаняване в к.к. Албена на състезателите и допълнителните лица.

Длъжни сме да ви информираме, че за провеждането на турнира, ALBENA CUP събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

Име на отбор – необходимо за идентификация на отбора;

Град на отбора – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в ALBENA CUP;

Имена на капитана на отбора – необходими за кореспонденция между организаторите на ALBENA CUP и състезателите и допълнителните лица;

Мобилен телефон на капитана – необходим за обратна връзка с участниците и допълнителните лица при възникнали нередности по регистрацията;

Имейл адрес на капитана – необходим за кореспонденция със съответния отбор и допълнителните лица във връзка с плащането, т. е. изпращане на проформа-фактура и фактура;

Трите имена
на състезателите – необходими за проверка на регистрираните състезатели дали не са картотекирани в Първа, Втора и Трета футболни лиги – мъже в периода на провеждане на ALBENA CUP, както и за хотелското настаняване;
на допълнителните лица – необходими за хотелското настаняване;

– Година на раждане
на състезателите– необходима за проверка на регистрираните състезатели дали не са картотекирани в Първа, Втора и Трета футболни лиги – мъже в периода на провеждане на ALBENA CUP, както и дали имат 18 навършени години към датата на турнира;
на допълнителните лица – необходима за определяне възрастта на лицата (деца/възрастни) във връзка с предоставяне на съответното хотелското настаняване и плащането на хотелското настаняване;

Период на престой в к.к. Албена на състезателите и допълнителните лица – необходим за осигуряване на хотелско настаняване в к.к. Албена за желания период на престой;

Вид хотелско настаняване в к.к. Албена на състезателите и допълнителните лица – необходим за осигуряване на желаното хотелско настаняване за периода на престоя.

2. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас, докато не оттеглите писмено съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

3.ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните, които събираме, на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не се изисква от закона.

5.СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранение на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички Данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопасност и е защитен срещу достъп на неоторизирани лица.

6.ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в ALBENA CUP, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писмено желание за изтриване от протоколите на турнира.

7. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НА СА ОТ ИНТЕРЕС ЗА ALBENA CUP

ALBENA CUP не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“ (етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и т. н.), които не са необходими за организацията и провеждането на ALBENA CUP, както и за осигуряването на хотелско настаняване за участниците и допълнителните лица.